BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 6 - 2019
Publisert  14.09.19
Sist endret  14.09.19
Etterstad videregående
Arbeid med riving skulle i utgangspunktet avsluttes kl. 17.00 alle hverdager. En periode ble dette endret til kl. 19.00, mot at ingen arbeider ble utført på fredager. Etter tilbakemelding fra beboere i de nærmeste blokkene om at "fredags-fri" har borettslaget bedt om at støyende arbeider avsluttes 17.00. Etter riving blir det spunting i uke 39, og dette skal pågå i 4 uker. Dessverre er det grunn til å tro at spunting gir vesentlig mer støy enn riving.

Forøvrig er det mer informasjon om utviklingen på skolen på: http://www.etterstadnord.no/nyhet102.php.
De viktigste dokumentene er tilgjengelig i utskrift på vaskeriet i den nærmeste raden, og andre interesserte uten tilgang til internett kan få de samme på forespørsel.

Søppel
Vi viser til rundskriv 2/19, der det listes opp en del ting som ikke kan kastes i borettslagets søppelcontainere. Det gjelder bl.a. Elektrisk utstyr, Gips, Dekk på felg, Gulvbelegg, Flytende avfall, Farlig avfall (maling, løsemidler, spilloljer, batterier etc. Komplett liste på Tomwils sider
En gammel støvsuger som kastes i container vil for eksempel koste borettslaget kr 2250,- i ekstra avgift.
NB! NYTT:
Det er nå ikke lenger lov å kaste avfall i svarte søppelsekker i container. Dette skyldes selvfølgelig at disse kan skjule alle avfallstypene over. Det må brukes gjennomsiktige sekker (disse er ikke helt klare, men vanligvis lys grå eller beige). Disse selges på dagligvarebutikker.

Getsafe
Det har kommet styret for øret at noen tror vi har kjøpt nye røykvarslere to ganger. Dette er ikke riktig. De nye er levert og installert av Get uten ekstra kostnad pga batteriproblemer med de første. På grunn av problemer med falske alarmer fra varslere på loft og i kjeller er disse nå delvis utkoblet. De varsler lokalt, men fører ikke til evakuering av bygningen. Dette er mens Get finner ut av årsaken til de falske alarmene. I mellomtiden er all fakturering fra Get stanset.

Trær
Vi har fått en gartner til å se over trærne i borettslaget. Dessverre er en del trær i en slik forfatning at det blir nødvendig å fjerne dem. Det gjelder blant annet treet med to topper utenfor nummer 41. Det er alltid synd når store, fine trær må felles, men styret vil sørge for at det plantes nye.


[i de fleste parforhold er det øyeblikk som virker slik]Styret, 14. september 2019