BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Nabovarsel - Etterstad videregående
Publisert  31.10.18
Sist endret  31.10.18
Borettslaget har nå mottatt nabovarsel fra arkitektene som tegner nytt bygg E for Undervisningsetaten.

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde

Vi får her endelig klarhet om hvor høyt bygget er tenkt å bli i forhold til bygg D: Etterstad Videregående

Det blir altså ikke høyere, men forskjellen er bare 92 cm! For at det skal virke mindre er imidlertid den øverste delen tilbaketrukket. Det er et grep som gjør at mange høye bygninger virker mindre dominerende enn de ellers ville gjort. Men: Det er tilbaketrukket i forhold til skolegården - ikke på vår side. (Det gjelder den sterkest oransje delen av bygget)

Etterstad Videregående

Det søkes om dispensasjon fra flere bestemmelser i regelverket:

1. Avstand til vei
Lov om vegar sier at byggegrense skal gå 15 meter fra kommunal vei. Undervisningsbygg ønsker å bygge 9,4 meter fra Etterstadsletta (slik situasjonen er i dag).

2. Avstand til nabogrense
Plan- og bygningsloven sier at "byggverk [skal ]ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Her ønsker man å legge bygget slik at avstanden varierer fra 4,5 meter til 1,8 meter fra vår tomt. Argumentet for dette er at det blir en bedring i forhold til dagens situasjon. Det høres kanskje merkelig ut, men saken er at i dag ligger skolen dels helt på nabogrensen, og innerst faktisk inne på Etterstad Nord.

3. Dominerende gesimshøyde

Dette er en bestemmelse som tilsier at det må søkes dispensasjon for å bygge vesentlig høyere enn omkringliggende bebyggelse. Bygg E vil etter planen overskride dominerende gesimshøyde med 4,77 meter.

Det er altså flere forhold å gripe tak i, og borettslaget har svart på nabovarselet. Vi har påpekt at vi for halvannen måned siden ba om et møte med Undervisningsetaten for å diskutere bl.a. de forhold som det nå søkes dispensasjon for. Saken vil bli fulgt opp videre med Plan- og bygningsetaten.

Hele nabovarselet kan leses her.