BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Nabovarsel - Etterstad videregående
Publisert  31.10.18
Sist endret  31.10.18
Borettslaget har nå mottatt nabovarsel fra arkitektene som tegner nytt bygg E for Undervisningsetaten.

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde

Vi får her endelig klarhet om hvor høyt bygget er tenkt å bli i forhold til bygg D: Etterstad Videregående

Det blir altså ikke høyere, men forskjellen er bare 92 cm! For at det skal virke mindre er imidlertid den øverste delen tilbaketrukket. Det er et grep som gjør at mange høye bygninger virker mindre dominerende enn de ellers ville gjort. Men: Det er tilbaketrukket i forhold til skolegården - ikke på vår side. (Det gjelder den sterkest oransje delen av bygget)

Etterstad Videregående

Det søkes om dispensasjon fra flere bestemmelser i regelverket:

1. Avstand til vei
Lov om vegar sier at byggegrense skal gå 15 meter fra kommunal vei. Undervisningsbygg ønsker å bygge 9,4 meter fra Etterstadsletta (slik situasjonen er i dag).

2. Avstand til nabogrense
Plan- og bygningsloven sier at "byggverk [skal ]ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Her ønsker man å legge bygget slik at avstanden varierer fra 4,5 meter til 1,8 meter fra vår tomt. Argumentet for dette er at det blir en bedring i forhold til dagens situasjon. Det høres kanskje merkelig ut, men saken er at i dag ligger skolen dels helt på nabogrensen, og innerst faktisk inne på Etterstad Nord.

3. Dominerende gesimshøyde

Dette er en bestemmelse som tilsier at det må søkes dispensasjon for å bygge vesentlig høyere enn omkringliggende bebyggelse. Bygg E vil etter planen overskride dominerende gesimshøyde med 4,77 meter.

Det er altså flere forhold å gripe tak i, og borettslaget har svart på nabovarselet. Vi har påpekt at vi for halvannen måned siden ba om et møte med Undervisningsetaten for å diskutere bl.a. de forhold som det nå søkes dispensasjon for. Saken vil bli fulgt opp videre med Plan- og bygningsetaten.

Hele nabovarselet kan leses her.