BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 3/2001

Rehabilitering av våtrom
Fliser og ekstrautstyr som tilbys er på utstilling i kjelleren i Etterstadsletta 21 c. Alle oppgangsnøkler går til kjellerinngang i gavlvegg, og til utstillingsrom (første til venstre).

NB! Det vil heretter bli montert nye klosetter på toalettene. Dette skyldes bl.a. at arbeidet med oppussing av toaletter forenkles så mye at vi får nye klosetter til sterkt nedsatt pris fra entrepenøren. Bl.a. slipper man kjerneboring fordi man kobler seg til avløpet inne i leiligheten. Dette bør også føre til mindre støy. Det klosett som tilbys som standard er det billigste av de som er utstilt i utstillingslokalet. Beboere som allerede har fått pusset opp toalettet vil få eget brev om dette.

Det opprinnelige rundskrivet inneholdt også fremdriftsplanen, som du finner her

Lufting av hunder

Borettslaget har fått henvendelser fra foreldre som opplever at barn blir skremt av løse hunder. Selv om hunden er snill, kan den likevel virke skremmende på små barn. Vi minner derfor om at det er båndtvang.