BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 5 - 2020
Publisert  28.07.20
Sist endret  28.07.20
Sykkelparkering
Borettslaget har fått tilskudd fra OBOS Gir Tilbake for å anskaffe 5 låsbare sykkelgarasjer. Det er anledning til å leie plass i en garasje for kr. 600 pr. år. I tillegg kommer et depositum for nøkkel på kr. 500,- Ta kontakt med vaktmesteren hvis du er interessert. Til sammen er det plass til 30 sykler.

Sikringsskap
I første halvdel av august begynner Elektrosivert utskifting av innhold i våre sikringsskap.

Det elektriske anlegget ble fornyet i 1992/1993. Det anlegget vi har i dag er lovlig, siden det ble montert tidligere, men tilsvarer ikke kravene til nye anlegg.

Det vil bli montert kombivern med jordfeilbryter i stedet for dagens automatsikringer med en felles jordfeilbryter. Dette er sikrere, og sørger for at ikke hele leiligheten mister strøm hvis en jordfeil oppstår. Det vil også bli montert overspenningsvern.

Batterier til røykvarsler
Vaktmesteren får snart inn et lager med batterier. Ta kontakt hvis du har behov for å skifte.

Styret, 28. juli 2020