BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 5 - 2020
Publisert  28.07.20
Sist endret  28.07.20
Sykkelparkering
Borettslaget har fått tilskudd fra OBOS Gir Tilbake for å anskaffe 5 låsbare sykkelgarasjer. Det er anledning til å leie plass i en garasje for kr. 600 pr. år. I tillegg kommer et depositum for nøkkel på kr. 500,- Ta kontakt med vaktmesteren hvis du er interessert. Til sammen er det plass til 30 sykler.

Sikringsskap
I første halvdel av august begynner Elektrosivert utskifting av innhold i våre sikringsskap.

Det elektriske anlegget ble fornyet i 1992/1993. Det anlegget vi har i dag er lovlig, siden det ble montert tidligere, men tilsvarer ikke kravene til nye anlegg.

Det vil bli montert kombivern med jordfeilbryter i stedet for dagens automatsikringer med en felles jordfeilbryter. Dette er sikrere, og sørger for at ikke hele leiligheten mister strøm hvis en jordfeil oppstår. Det vil også bli montert overspenningsvern.

Batterier til røykvarsler
Vaktmesteren får snart inn et lager med batterier. Ta kontakt hvis du har behov for å skifte.

Styret, 28. juli 2020