BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 4 - 2020
Publisert  01.07.20
Sist endret  01.07.20
Generalforsamling 2020
Etter generalforsamlingen har styret følgende sammensetning:
Leder: Terje Braathen
Nestleder: Sverre Andreas Borgersrud Stokstad
Sekretær: Vidar Berget
Stsyremedlem: Hanne Bettum
Styremedlem: Beate Villa
Varamedlem: Sissel Berberg
Varamedlem: Vebi Fejzulai
Varamedlem: Helen Mittet

På slutten av årets generalforsamling oppsto det noe forvirring da noen trodde man kunne fremme benkeforslag under generalforsamlingen. Det lot seg dessverre ikke gjøre under denne typen generalforsamling. Derfor sto det også i rundskriv 2/20 at "alternative forslag [til valgkomiteens] må være levert skriftlig til styret innen 1. juni". Dette var muligheten til "benkeforslag".

Når generalforsamlingen går over en uke, kan man jo ikke komme med forslag lenge etter at flertallet har vært inne og stemt.

Generalforsamling 2021
Styret er fast bestemt på at neste generalforsamling skal foregå på vanlig måte, hvis ikke smitten igjen kommer ut av kontroll. OBOS jobber videre med digitale løsninger, men hvis vi skal endre type generalforsamling under "normale" fortid, bør dette i så fall være vedtatt på vanlig generalforsamling først. Forslag til valgkomiteen kan sendes til styrets postkasse eller epost. Forslag til vedtak som skal behandles på generalforsamlingen må være levert til styret innen påske av hensyn til behandlings- og trykketid.

Helsfyr bussholdeplass
Ruter har planer om oppgradering av bussholdeplassen. Situasjonen i dag er at passasjerer av og til må slippes av på plenen utenfor Etterstadsletta 42 fordi det ikke er plass til alle bussene. Planen er nå å flytte holdeplassen litt fremover, på det lille området mellom leskuret og parkeringsplassene til AS Etterstadgarasjene.

Klikk for større bilde
Det skal også etableres ladestasjoner (pantografer) for 4 elektriske busser. Dette medfører en del ekstra infrastruktur, bl.a. nettstasjon.
Pantograf

Borettslaget har tatt opp at dette ikke må berøre trærne langs støyskjermen, som er viktige for oss i forhold til støy og forurensning.Lek på plen
En gang i tiden var det vanlig at gressplener i borettslag var forbudt område for barn. Slik er det ikke lenger. Styret har fått melding om at det virker som om noen beboere tror dette fremdeles gjelder.
Slik er det ikke, og barn har full adgang til å oppholde seg på og leke på plenen. Mange familier vil jo også synes det er greit å kunne se barna fra balkongen.
Det går ikke an å nekte for at det av og til kan oppstå uønsket adferd som gjør det nødvendig å si fra (bruk av balkonger som ballvegg etc.). Men vår erfaring er at man får en mye mer fruktbar samtale om man starter med en holdning om at dette er naboer som også har rettigheter i borettlaget enn om man går ut fra at dette er drittunger som ikke har noe her å gjøre.

Nye dører
Borettslaget har i flere omganger skiftet entredører. De gamle hadde mange svakheter, både når det gjaldt lyddemping og brannsikkerhet. (Hvis du er usikker på om du har gammel eller ny dør: De opprinnelige dørene hadde postluke)

Vi har imidlertid fått meldinger om at det nå igjen er beboere som ønsker å skifte ut dør.
Hvis det er tilstrekkelig interesse, vil borettslaget bistå med å innhente et felles tilbud.
Send en mail til , eller legg et brev i vaktmesterens postkasse.
Skriv «Jeg/vi ønsker ny entredør», samt navn og leilighetsnummer. (Vi minner igjen om at leilighetsnummer og bolignummer ikke er samme ting. Bolignummer av typen H0101 finnes i alle oppganger)
Det er klart at dette ikke vil være bindende før vi har fått et pristilbud. Styret vil be om pristilbud basert på antall interesserte som har meldt seg innen 15. august, med forbehold om at det er anledning til å trekke seg.
Sist gang vi hadde en utskifting av dører var prisen ca. 10000,- kroner (2009). I forhold til priser man kan ha hørt om andre steder, er det viktig å være klar over at våre dører ikke har standard mål.

Styret 5. juli 2020

Men hva med rundskriv 3?
Rundskriv 3 var om analoge stemmesedler under Generalforsamlingen, og ikke lenger aktuelt.
'