BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2- 2020
Publisert  12.05.20
Sist endret  12.05.20
Generalforsamlingen 2020

På grunn av smitterisiko vil det ikke bli avholdt en fysisk generalforsamling i år. Det er ikke mulig å utsette generalforsamlingen til høsten bl.a. på grunn av lovbestemmelser om godkjenning av regnskap.

I stedet blir det en digital generalforsamling som behandler de lovpålagte sakene. Innkalling sendes ut på papir som vanlig, men i stedet for å møte opp på Etterstad videregående kan du gå inn på vibbo.no og stemme der. Vibbo er en beboerportal fra OBOS, som etterhvert vil overta for borettslagets nåværende hjemmeside som informasjonskanal. OBOS anbefaler nettleseren Google Chrome for vibbo.no. Du kan logge deg inn med telefonnummer eller bankID.

Men alle kan delta. Med innkallingen følger stemmesedler, slik at de som ikke kan eller ønsker å gjøre dette over nett kan levere stemmeseddel til styret eller i vaktmesterens postkasse i nr. 7. Valgkomiteens forslag står i innkallingen, hvis det er alternative forslag må dette være levert skriftlig til styret innen 1. juni, slik at det åpnes for avstemning.

Du kan stemme fra og med 8. juni til og med 16. juni.

Ikke alle beboere har gitt samtykke til digital kommunikasjon, men på grunn av den helt spesielle situasjon har OBOS besluttet å sende en SMS til alle de har telefonnummer til.

Naboskap og korona

Det er flere enn vanlig som er hjemme i disse tider. Noen er i karantene, andre har hjemmekontor. Det er klart at da merker man naboene bedre enn ellers. Noen har digitale møter, andre benytter anledningen til å pusse opp. Våre husordensregler er jo først og fremst tilpasset en tilværelse der de fleste er på jobb om dagen og skal hvile ut om kvelden. Å lage regler for denne situasjonen er utfordrende. Vi oppfordrer derfor folk til å snakke mer med naboene. Skal du foreta kjerneboring, så si fra til naboene om når det skjer. Har du et viktig digitalt møte, så si fra at akkurat da er det fint med litt stillhet.

Måker

Måker er vakre fugler – særlig i sitt opprinnelige, maritime miljø. Men som naboer i borettslag er de ikke like enkle. De er jo ikke først og fremst kjent for sin vakre sang, og det kan være vanskelig å få avføring bort fra biltak, etc. Vi har fjernet gamle reir for å prøve å redusere plagen, men det er grenser for hva slags tiltak som er gjennomførbare, for ikke snakke om lovlige. Vi oppfordrer alle til ikke å mate måker. De greier fint å finne mat selv. Hvis de begynner å forbinde folk med mat blir de mer aggressive. Det er også slik at brød ikke på noen måte er ideell mat for fugler, selv om de (som oss) lar seg friste til usunn fastfood når det tilbys. Mating av småfugl er selvfølgelig lov, men mat må under ingen omstendigher kastes på bakken, det tiltrekker seg også rotter.


Brannsikkerhet

Borettslaget har tatt en brannrunde med brannvernsrådgivere Ullerud AS, og har bestilt en full brannteknisk tilstandsvurdering fra samme firma. Vi kommer nok tilbake med mye mer etter denne vurderingen. Men allerede nå kan vi i hvert fall si at møblering av fluktveier i form av skoskap o.l. må bort. Vi ber derfor om at det ryddes opp i dette, slik at sko oppbevares i egen leilighet.


Markiser

Forhåpentligvis blir det snart vær som gjør at markisene kommer i bruk. Vi minner om at markisene er ment til solskjerming. De er ikke der for å verne mot uvær, og må tas inn ved sterk vind eller lengre fravær. Markisene har stått noen år, og noen har behov for smøring. Produsentene anbefaler å bruke f.eks. teflonspray på bevegelige deler.

Røyking

For noen tiår siden var det tobakksrøyk overalt. Kunnskap om helsevirkningene og røykeloven har endret dette i stor grad. Men dermed merkes røyking for nær innpå ikke-røykere også mye sterkere enn før. Foreløpig er det ikke adgang til regler som nekter folk å røyke i egen leilighet. Men balkongene er en gråsone. Vi oppfordrer igjen til å ta hensyn – slik balkongene er plassert i vårt borettslag er det vanskelig å hindre at røyken går inn gjennom naboens vindu. Det er selvfølgelig også forbudt å tenne sigaretter i trappeoppganger og andre fellesrom.


Ventilasjon

Styret får av og til spørsmål om ventilasjonen i borettslaget. Her er det ingen vifter, men naturlig avtrekk. Luft fra bad, wc og kjøkken føres opp til tak (du kan se «pipene» på nabotakene).

Naturlig avtrekk kan ikke skape et vakum, så for å få luft ut må det nye luft inn. Dette er sikret ved at det i alle rom finnes lufteventiler. Noen steder er disse tettet igjen, malt over, eller til og med dekket av panel. Dermed blir det dårligere inneklima.

Utbygging i nabolaget
Reguleringssaken på Etterstad Videregående er ennå under arbeid i Plan- og bygningsetaten. Etaten har insistert på at den gamle passasjen gjennom skole og skolegård gjeninnføres. Dette ser nå ut til å bli virkelighet i følge de siste tegningene:
Når det gjelder vår utsikt er det fremdeles ingen gode nyheter. Plan- og bygningsetaten er i følge referater enige i at det nye bygget blir for høyt, men mener at manglende uteområder for skolen må tillegges større vekt. Etterstad vel har fremmet et forslag om at det som skal opparbeides parkmessig rundt det nye tekniske bygget på andre siden av Biskop Jens Nilssøns gate kan inngå i skolens uteområde, og dermed muliggjøre større fotavtrykk og mindre høyder. Borettslaget støtter selvfølgelig dette, men det gjenstår å se hva sluttresultatet blir.

Sporveien jobber nå med planer om å legge tak over all virksomheten på verkstedets uteområder. Det skal så bygges boliger og næringsbygg over. Bilder av dette: