BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1 - 2020
Publisert  06.02.20
Sist endret  06.02.20
BRANNVARSLERE

Som kjent har det vært store problemer med de nye røykvarslerene fra Get.

Vi har endelig ny informasjon om dette. Det de fleste har fått med seg er at Get har skiftet ut alle varslere i fellesrom. Noen av de gamle var for følsomme, og det fantes ikke justeringsmuligheter. De nye kan justeres, og det ble også lagt inn en periode på 15 sekunder for at systemet skulle bekrefte at det fremdeles var røyk før alarm ble utløst.

Dette reduserte antallet falske alarmer, men ikke nok. Det var fremdeles alarmer som gikk uten synlig årsak.

Den gode nyheten nå er at Get har funnet en programvarefeil. Denne utløste alarmer uten at det var partikler i røykkammeret i det hele tatt. I tillegg kom det heller aldri melding om at røykvarsleren var i normal drift. Slik melding skal komme når det ikke lenger er partikler i kammeret, men som sagt hadde det aldri vært noen partikler der.

Programvarefeilen er rettet, og styret håper og tror at vi heretter skal slippe meldinger om å forlate bygget uten at det er god grunn til det.BRANNSLUKNINGSAPPARATER

Våre brannslukningsapparater er nå så gamle at det er på tide å skifte dem ut. I løpet av februar vil du finne et nytt apparat utenfor døra til leiligheten. Hvis du setter det gamle ned under postkassene vil borettslaget samle dem inn og sørge for felles levering til Renovasjonsetaten.