BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 7 - 2019
Publisert  16.10.19
Sist endret  19.07.21
Styret
I rundskriv 5/19 hadde varamedlem Helen Mittet, Etterstadsletta 37 b falt ut av listen.

Sommerfesten
Etter årets sommerfest melder Etterstad vel at boligselskapene bør stille med flere frivillige til forberedelser og gjennomføring av festen. Vi ber om at de som har lyst til å være med på å få til en hyggelig dag for alle på Etterstad melder fra til Etterstad vel på

Åpen halvtime
Skikken med åpen halvtime for alle beboere før styremøtene ble glemt etter et par år der ingen møtte. Vi gjenopptar nå dette, og de som har noe på hjertet kan treffe noen fra styret i styrerommet i 11 c på følgende dager kl. 18.30:
Mandag 18. november, mandag 16. desember og mandag 13. januar.

Gjesteparkering
For gjesteparkering under 3 døgn kan elektronisk registrering benyttes.
Gå til http://gjest.p-service.no
[Her sto tidligere brukernavn og passord. Dette ligger nå på Vibbo, der man må logge seg inn.]

Varmtvannsberedere

Vi har den siste tiden hatt en del vannskader på grunn av defekt varmtvannsbereder. Vi oppfordrer alle til regelmessig å sjekke området rundt varmtvannsberederen for fuktighet. I tillegg bør man være klar over hvor gammel varmtvannsberederen er. Sintef anbefaler å bytte varmtvannsbereder av rustfritt stål etter 20 år. Varmtvannsberedere av kobber/stål etter 10 år. Er du i tvil om hvor gammel din varmtvannsbereder er, eller om hvordan tilstanden er, bør du få den sjekket av noen som kan det. Ny varmtvannsbereder koster penger, men ofte mye mindre enn en større vannskade i leiligheten.Styret, 16. oktober 2019