BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 7 - 2019
Publisert  16.10.19
Sist endret  16.10.19
Styret
I rundskriv 5/19 hadde varamedlem Helen Mittet, Etterstadsletta 37 b falt ut av listen.

Sommerfesten
Etter årets sommerfest melder Etterstad vel at boligselskapene bør stille med flere frivillige til forberedelser og gjennomføring av festen. Vi ber om at de som har lyst til å være med på å få til en hyggelig dag for alle på Etterstad melder fra til Etterstad vel på

Åpen halvtime
Skikken med åpen halvtime for alle beboere før styremøtene ble glemt etter et par år der ingen møtte. Vi gjenopptar nå dette, og de som har noe på hjertet kan treffe noen fra styret i styrerommet i 11 c på følgende dager kl. 18.30:
Mandag 18. november, mandag 16. desember og mandag 13. januar.

Gjesteparkering
For gjesteparkering under 3 døgn kan elektronisk registrering benyttes.
Gå til http://gjest.p-service.no
Logg på med 3921 som brukernavn, og 12345 som passord. Du kan da registrere bilnummeret.

Varmtvannsberedere

Vi har den siste tiden hatt en del vannskader på grunn av defekt varmtvannsbereder. Vi oppfordrer alle til regelmessig å sjekke området rundt varmtvannsberederen for fuktighet. I tillegg bør man være klar over hvor gammel varmtvannsberederen er. Sintef anbefaler å bytte varmtvannsbereder av rustfritt stål etter 20 år. Varmtvannsberedere av kobber/stål etter 10 år. Er du i tvil om hvor gammel din varmtvannsbereder er, eller om hvordan tilstanden er, bør du få den sjekket av noen som kan det. Ny varmtvannsbereder koster penger, men ofte mye mindre enn en større vannskade i leiligheten.Styret, 16. oktober 2019