BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 5 - 2019
Publisert  03.05.19
Sist endret  03.05.19
Nye brannvarslere
Styret beklager at det har vært en del falske alarmer siden de nye sensorene ble installert. Get forsikrer oss om at de jobber på spreng med å finne årsaken og rette opp dette. I mellomtiden kan man ringe alarmsentralen på å få hjelp. Vi er klar over at i en presset situasjon der sirenen bråker kan det være vanskelig å huske hvor nummeret til alarmsentralen er. Det anbefales å legge dette inn på telefonen, og vi vil også sette opp oppslag med nummeret i alle oppganger, men nummeret er 81 56 90 49

Generalforsamlingen 2019
Det ble valgt nytt styre, og styret har nå følgende sammensetning:
Leder: Terje Braathen, 11 c
Nestleder: Andreas Stokstad, 17 b
Sekretær: Vidar Berget, 41 c
Styremedlem: Hanne Bettum, 35 b
Styremedlem: Sarah Bøhler, 19 c
Varamedlem: Helen Mittet, 37 b
Varamedlem: Vebi Fejzulai, 7 a
Varamedlem: Beate Villa, 11 c
Varamedlem: Sissel Berberg, 35 c

Generalforsamlingen 2020
Borettslaget pleier å ha sine generalforsamlinger første uke i juni. Forslag til generalforsamlingen må av hensyn til saksbehandling og trykking være styret i hende innen påske. Forslag til valgkomiteen kan sendes til borettslagets postkasse eller mailadresse.

Rotter og måker
Det er forbudt å kaste mat på plenen. Julenek og lignende som bare kommer småfugler til gode er greit, men kasting av mat fra balkonger fører først og fremst til økte plager fra rotter og måker.

Etterstad Videregående
Det har tidligere vært oppslag om at riving skulle foregå mellom 07.00 og 17.00. Vi får nå opplyst at arbeidstiden er satt til 07.00-19.00 mandag torsdag, til gjengjeld skal det ikke være støyende arbeider på fredager.

Vedlikehold av bad
Vi minner om at slukene må renses regelmessig. Konsekvensene ved å la være kan være kortslutning i varmekabler.

Asfaltering utenfor Etterstadsletta 41
Fra mandag 1. september begynner asfalteringsarbeid utenfor Etterstadsletta 41. Det vil derfor ikke være anledning til å parkere her fra og med 1. september til arbeidene er fullført.