BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 4 - 2019
Publisert  23.04.19
Sist endret  23.04.19
Brannvarslere
Mange har merket har ikke brannvarslerne fra Getsafe fungert helt som ønsket. Først og fremst har dette vist seg ved at batteriene er blitt raskt oppbrukt.

Som tidligere nevnt kommer det utstyret vi har nå til å bli skiftet ut med bedre varslere, der flere av funksjonene flyttes til utstyr montert i trappeoppgangene. Dermed blir det et helt annet batteriforbruk. Opprinnelig var planen at dette skulle starte i høst, men fordelen er at det nye utstyret nå skal være skikkelig testet.

Montering i fellesområdene er allerede i gang. Installasjon i leiligheter er planlagt å begynne fra 27. mai. Get tar kontakt med hver enkelt beboer før de kommer. Det er Bravida som utfører jobben for Get.

Email
Det viser seg at en del beboere opplever å ikke få svar på mail, fordi gmail (muligens også hotmail) har lagt svaret i søppelpost. Hvis du venter på svar, sjekk søppelposten. Og hvis du finner mail fra styret er det fint om du ikke bare åpner den der, men markerer at det ikke er spam. Da vil forhåpentligvis algoritmene sørge for at fremtidige mailer kommer dit de skal.