BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 3 - 2019
Publisert  23.04.19
Sist endret  23.04.19
Dugnad
Onsdag 8. mai er det dugnad på uteområdene i borettslaget. Utstyr deles ut på lekeplassen fra kl. 16.00. Dugnaden avsluttes med lettere servering (pølser, brus) for de som kan og ønsker kl. 19.00.

Sykler
Det har samlet seg opp mange "glemte" sykler i sykkelstativene, mange har stått der i hele vinter. Disse vil bli fjernet i forbindelse med dugnaden.
NB! Ikke la syklen din stå i stativet 8. mai fra 16.00 - 19.00 hvis det er en sykkel du ønsker å beholde.

Dør til tørkeplass
Vi henstiller til brukere av vaskeriene om å passe på å låse dør til tørkeplass etter seg. Det er forholdsvis lett å komme seg opp på tørkeplassen utenfra, og dermed har uvedkommende en vei inn i bygget.

Styret, 23. april 2019