BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2 - 2019
Publisert  25.03.19
Sist endret  25.03.19
Søppel

Vi har en søppelcontainer i hver rad som regelmessig tømmes av Tomwil. De fleste synes dette er et gode, men det er viktig å huske på følgende: En del ting skal ikke kastes her, da det medfører store ekstra-utgifter:
  • Elektrisk utstyr
  • Gips
  • Dekk på felg
  • Gulvbelegg
  • Flytende avfall
  • Farlig avfall (maling, løsemidler, spilloljer, batterier etc.)
Listen over er ikke komplett, men inneholder de typene vi oftest har hatt ekstrautgifter med. Komplett liste på: http://www.tomwil.no/container/info/hva-som-ikke-kan-kastes-i-en-container

Det meste av slikt avfall kan leveres inn på mobil gjenbruksstasjon, som står ved Etterstad videregående onsdager mellom 18.00 og 19.30.

El-biler

Det kommer snart ladestasjoner med plass til 8 biler til i borettslaget. Styret har lagt vekt på å være i forkant når det gjelder økende behov.
Likevel er det noen som lader bil med skjøteledning ut av vinduet. Slik lading er ikke lov, da det medfører brannfare. Dette er ikke noe styret har funnet på, men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brannfaren gjelder ikke bilen, men kontakten i leiligheten. Brannfare innendørs i blokk er opplagt ingen privatsak. Forøvrig er det få steder det er mulig å lade fra leilighet hvis bilen er lovlig parkert. Vi har bedt P-service om å bøtelegge biler som driver med dette uansett parkeringstillatelse.

Styret, 11. april 2019