BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1 - 2019
Publisert  25.03.19
Sist endret  25.03.19
25. april blir det igjen opprydding i kjellere, loft og oppganger. Alt som er står her vil bli kastet. Vi ber om at alt som måtte være gjenglemt i fellesrommene flyttes før 25. april.


Vi har tidligere sagt at det er OK at sykler står under trappen, der de ikke er i veien for noen. Imidlertid fører dette lett til at det samler seg opp kasserte sykler og annet skrot, slik at det blir mindre og mindre plass. Vi ber derfor om at også disse syklene flyttes den 25. april. De som rydder vil få ordre om å kaste alt som står under trapp, slik at det blir bedre plass etter opprydningen.Oslo, 25. mars 2019
styret