BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Parkering i borettslaget
Publisert  12.11.18
Sist endret  12.11.18
Vi minner om at de gamle parkeringsbevisene snart er ugyldige. Innen 26. november må vi ha fått inn de siste bilnummer som ikke er registrert, slik at de kan meldes inn til SmartSecurity. Alle vil få et gjesteparkeringsbevis, sammen med en utskrift av de opplysningene vi har registert på leiligheten. Dere kan da kontrollere at registeringsnummeret er riktig oppført.

Ved en beklagelig feil ble det i forrige rundskriv oppgitt at opplysninger kan sendes inn på mailkontoen til Etterstad vel. Riktig adresse er . Alle bilnummer som er sendt til Etterstad vel er nå registrert av oss, men vennligst bruk riktig email for fremtidig korrespondanse med borettslaget.

Bilnummer kan altså sendes til , eller på papir til vaktmesterens postkasse. Vi trenger:
Navn
Bilnummer (maks 2 nummer)
Leilighetsnummer.
NB! Leilighetsnummer er ikke bolignummer (Bolignummer er f.eks. H0201). Se på postkasseskilt hvis du er i tvil.