BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Parkering i borettslaget
Publisert  12.11.18
Sist endret  12.11.18
Vi minner om at de gamle parkeringsbevisene snart er ugyldige. Innen 26. november må vi ha fått inn de siste bilnummer som ikke er registrert, slik at de kan meldes inn til SmartSecurity. Alle vil få et gjesteparkeringsbevis, sammen med en utskrift av de opplysningene vi har registert på leiligheten. Dere kan da kontrollere at registeringsnummeret er riktig oppført.

Ved en beklagelig feil ble det i forrige rundskriv oppgitt at opplysninger kan sendes inn på mailkontoen til Etterstad vel. Riktig adresse er . Alle bilnummer som er sendt til Etterstad vel er nå registrert av oss, men vennligst bruk riktig email for fremtidig korrespondanse med borettslaget.

Bilnummer kan altså sendes til , eller på papir til vaktmesterens postkasse. Vi trenger:
Navn
Bilnummer (maks 2 nummer)
Leilighetsnummer.
NB! Leilighetsnummer er ikke bolignummer (Bolignummer er f.eks. H0201). Se på postkasseskilt hvis du er i tvil.