BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Hva skjer på Etterstad Videregående
Publisert  15.09.18
Sist endret  30.09.18
Etterstad Videregående står foran rehabilitering og ombygging. Vi samarbeider jo tett med nettsidene til Etterstad vel, og har hele deres meny her. I utgangspunktet regner vi med at beboerne følger begge. Det som bare angår borettslaget står her, og det som også er aktuelt for andre på Etterstad på etterstad.no. Men planene på Etterstad Videregående griper jo rett inn i stuene til noen av oss, så vi tar det opp her også:Det ble kjent at man ville rive bygg E i 2013.
Det ble invitert til et informasjonsmøte i juni 2018.
Lenken over vil også gi deg presentasjonen fra møtet og lenke til saken på saksinnsyn.

Saken kan følges på Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn.
Skolen har egen informasjonsside på Skolens side

Tidligere skrev vi: " Undervisningsbygg har foreløpig bare søkt om noen endringer (flytting av vifter, mm) som klargjør bygg E for riving. Borettslaget har mottatt nabovarsel om riving, men det er foreløpig ikke søkt om verken riving eller oppføring av nybygg."

Det er nå søkt om riving. Det er lite ny informasjon du ikke finner i nabovarsel foreløpig, men du kan følge saken på Saksinnsyn her.