BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Nye vinduer
Publisert  19.04.17
Sist endret  19.04.17
I rundskriv 1/2017 var det en setning som dessverre har blitt misforstått. Det sto (uten utheving):

Det er derfor besluttet at vi setter opp en liste over de som vil være med på et felles anbud for nye vinduer (og balkongdører) neste sommer.

Setningen er vel i og for seg korrekt, men for å unngå misforståelser burde vi nok ha skrevet:

Det er derfor besluttet at vi neste sommer setter opp en liste over de som vil være med på et felles anbud for nye vinduer (og balkongdører).

Planen er at det om litt over et år sendes ut et rundskriv der de interesserte bes om å melde seg. Når vi informerte så tidlig var det for at de som ønsker nye vinduer skulle få vite hvor lenge de eventuelt må vente hvis de ikke selv ordner dette.