BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 2/2016
Publisert  14.05.16
Sist endret  14.05.16
1) Barnevogngarasjer
I noen oppganger er det flere barnefamilier, og dårlig med plass for barnevogner. Borettslaget har derfor anskaffet noen barnevogngarasjer, som kan lånes ut til interesserte beboere. Garasjene er mobile, og kan plasseres utenfor/nær blokken der det er behov. Garasjene er låsbare med hengelås. Ta kontakt med vaktmesteren hvis du ønsker en garasje. Garasjene er bare til bruk for barnevogn, og lånes ut for ett år av gangen.

2) Bruk av balkonger
Sommeren har kommet. Vi minner derfor igjen om at det må tas hensyn til naboer. Når du sitter på balkongen sitter du praktisk talt ved fotenden av naboens seng, og balkongen er derfor ikke egnet til høyrøstede samtaler sent på kvelden. Det er ikke noe forbud mot røyking på balkong, men her må det også tas hensyn hvis noen blir sjenert av røyken. Styret er blitt spurt om det er regler mot spyling av balkong. Det er det ikke, fordi det ikke bør være nødvendig med skriftlige regler mot å skylle skitten ned til naboen under. Også ved vanning av blomster må man huske på naboer i etasjen under. Ingen ønsker vann og jord skylt ned på markisen.

3) Utleie av tidligere søppelrom
Vi viser til rundskriv 1-2016. Det er fremdeles mulighet for å leie disse.

4) Generalforsamling
Vi minner igjen om at generalforsamlingen avholdes 2. juni. Skriftlig innkalling kommer snart i postkassen.

5) Våronn
Utenfor mange av oppgangene er det nå riktig pent. Andre steder bærer blomsterbedene preg av manglende interesse. Det er klart at vi kan ikke pålegge beboere å interessere seg for blomster. Men styret takker de som har brukt tid på dette, og oppfordrer de som har lyst til å være med på å gjøre det penere i borettslaget. Vi kan bidra noe til innkjøp av blomster hvis det er nødvendig. Ta eventuelt kontakt med vaktmesteren.

Styret, 10. mai 2016