BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 1/2016
Publisert  16.03.16
Sist endret  16.03.16
Utleie av søppelrom
Søppelrommene i hver oppgang brukes ikke lenger til sitt opprinnelige formål. Styret har besluttet å leie ut disse til beboere som trenger ekstra lagerplass. Prisen er kr. 300,- pr. måned. Dette vil bli betalt sammen med husleien, og leieforholdet til boden er knyttet til leiligheten - d.v.s. at man ikke kan fortsette å leie bod etter utflytting. Søppelrommene har ikke høy standard, og er i dag uten lås. Det er opp til den enkelte leietaker å sette inn lås, bytte dør, eller lignende.
De som er interessert kan skrive seg på liste hos vaktmester. Si fra om du bare er interessert i rom i egen oppgang, egen blokk, eller også andre steder i borettslaget. De som får leie rom vil da i løpet av kort tid få en kontrakt i posten.

Selskapslokale i 19 c
Borettslaget har et lokale i 19 c med plass til ca. 40 personer. En god stund har utleie av lokalet vært lagt på is, bl.a. på grunn av problemer med det elektriske anlegget.
Fra 1. april vil vi igjen begynne med utleie.
Prisen blir kr. 400 for beboere i Etterstad Nord, kr. 500 for andre på Etterstad. Leien betales forskuddsvis, sammen med samme beløp som depositum. Depositum returneres dersom rydding og rengjøring godkjennes.
Lokalet må være ryddet og stengt kl. 23.00, og siden det ligger i en boligblokk gjelder vanlige husordensregler her. Det er således ikke egnet for støyende festlighet. Ta kontakt med vaktmester for leie og nærmere informasjon.

Rydding av fellesarealer
14. april blir det igjen rydding av kjeller og loft. Alt som står i kjellerganger og på loft vil bli kastet. Det er normalt lov å sette f.eks. sykler under trapp til kjeller, men for at det ikke skal bli oppsamling av herreløst gods ber vi om at disse flyttes til boden 14. april.

Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen avholdes 2. juni (se rundskriv 2/2015). Innkalling vil komme i postkassen i god tid før generalforsamlingen, men sett av datoen.