BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Etterstad Nord i Hovinbyen
Publisert  04.03.15
Sist endret  04.03.15
Ensjøbyen var bare begynnelsen. Oslo kommune jobber nå med planlegging av Hovinbyen, der Ensjøbyen er en liten del av en storstilt utbygging av nye boliger og arbeidsplasser.Oslo kommune har arrangert en "plan- og idekonkurranse" for byplanleggere, studenter og personer med annen relevant fagbakgrunn om hvordan Hovinbyen skal se ut. Det har kommet inn 21 forslag. Konkurransen er ikke over, en jury skal kåre vinneren 18. mars. Etterstad skal være en del av Hovinbyen, men de fleste har sett på området som ferdig utbygget. Forslaget Where People Meet derimot, har planer for Etterstad og særlig Etterstad Nord:Her foreslås det å bygge blokker langs Strømsveien helt opp til Helsfyrterminalen. (Tanken er at E6 skal flyttes (tunnel?), slik at Strømsveien blir en bygate. (Thorvald Meyers gate nevnes som eksempel).

Ett annet forslag heter Diamanter og kirsebær. Her foreslås gjenåpning av Etterstadbekken, noe som nok vil bli lagt merke til i vårt borettslag, siden den går midt gjennom Etterstad Nord. (Vaskeriene er anlagt over bekken).

Det må understrekes at dette bare er en konkurranse der deltakerne presenterer sine egne ideer. Det foreligger ingen reelle planer om blokker over Etterstadgarasjene.