BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 1 - 2015
Publisert  28.02.15
Sist endret  28.02.15
Opprydding i fellesrom 19. mars blir det igjen opprydding i kjellere, loft og oppganger. Alt som her hensatt her vil bli kastet. Vi ber om at alt som måtte være gjenglemt i fellesrommene flyttes før 19. mars.Vi har tidligere sagt at det er OK at sykler står under trappen, der de ikke er i veien for noen. Imidlertid fører dette lett til at det samler seg opp kasserte sykler og annet skrot, slik at det blir mindre og mindre plass. Vi ber derfor om at også disse syklene flyttes den 19. mars. De som rydder kan dermed få ordre om å kaste alt som står under trapp, slik at det blir bedre plass etter opprydningen.Oslo, 14. februar 2014 styret