BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 2 - 2014
Publisert  08.12.14
Sist endret  08.12.14
Styret vil benytte anledningen til å ønske alle andelseiere God Jul. 1) Brannsikkerhet
1. desember er blitt utnevnt til "Røykvarslerdagen". Vi ber alle som ikke har fått med seg det om å sjekke røykvarsler og bytte batteri. Snu med det samme brannslukningsapparatet opp-ned et par ganger, og sjekk måleren. Si fra til vaktmesteren hvis måleren er i rødt felt.

2) Fyrverkeri
Det er selvfølgelig ikke lov å skyte opp fyrverkeri inne på borettslagets område selv om det er nyttårsaften. Gå ut på sletta. Og husk å rydde opp etterpå.

3) Fellesrom
Vi minner om at fellesrom ikke er ment til oppbevaring av personlige eiendeler. Og slett ikke søppelposer.

4) Sikkerhet
Det har igjen vært innbrudd i boder, og vi ber alle om å være omhyggelige med å låse ytterdører, lofts- og kjellerdører. Ikke slipp inn uvedkommende.

5) Vinteren kommer
Snart kommer antagelig snøen. Husk på at veiene da må brøytes, og parker slik at du i minst mulig grad er til hinder for brøyting.

6) Kasting av matrester
Vi minner om at matrester ikke skal kastes i WC. Fettet kan skape avleiringer i rør, og matrestene blir til rottemat.

Oslo, 8. desember 2014
styret