BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Rundskriv 2 - 2014
Publisert  08.12.14
Sist endret  08.12.14
Styret vil benytte anledningen til å ønske alle andelseiere God Jul. 1) Brannsikkerhet
1. desember er blitt utnevnt til "Røykvarslerdagen". Vi ber alle som ikke har fått med seg det om å sjekke røykvarsler og bytte batteri. Snu med det samme brannslukningsapparatet opp-ned et par ganger, og sjekk måleren. Si fra til vaktmesteren hvis måleren er i rødt felt.

2) Fyrverkeri
Det er selvfølgelig ikke lov å skyte opp fyrverkeri inne på borettslagets område selv om det er nyttårsaften. Gå ut på sletta. Og husk å rydde opp etterpå.

3) Fellesrom
Vi minner om at fellesrom ikke er ment til oppbevaring av personlige eiendeler. Og slett ikke søppelposer.

4) Sikkerhet
Det har igjen vært innbrudd i boder, og vi ber alle om å være omhyggelige med å låse ytterdører, lofts- og kjellerdører. Ikke slipp inn uvedkommende.

5) Vinteren kommer
Snart kommer antagelig snøen. Husk på at veiene da må brøytes, og parker slik at du i minst mulig grad er til hinder for brøyting.

6) Kasting av matrester
Vi minner om at matrester ikke skal kastes i WC. Fettet kan skape avleiringer i rør, og matrestene blir til rottemat.

Oslo, 8. desember 2014
styret