BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Dugnad i Etterstadsletta 9
Publisert  24.08.14
Sist endret  24.08.14


Ei relativt nyinnflyttet kvinne i Etterstadsletta 9 fikk ideen om å arrangere felles planting foran blokka. Denne ideen luftet hun med to av naboene sine en gang de alle støtte på hverandre i døra. Naboene var positive, og kvinnen tok på seg å forhøre seg med flere. En kveld ringte hun derfor på alle dører i nr 9a og 9b for å forhøre seg videre om interessen og foreslå en dato to uker unna. I åtte av tolv oppganger var det folk hjemme – og alle steder var det positiv stemning og ja eller kanskje til at datoen passet. Resten av naboene ble invitert med en hyggelig lapp i begge oppganger. Så sendte kvinnen en mail til borettslagsstyret med spørsmål om økonomisk støtte til kjøp av planter og kontaktet vaktmester Pål Isaksen angående lån av redskap. Kvinnen og en annen nabo dro på plantesenter dagen før dugnaden og handlet noen lettstelte busker. Til sammen kostet forberedelsene av dugnaden ikke mer enn tre timer arbeidstid. Da dugnadsdagen kom var den den eneste regnværsdagen blant bare godværsdager i juni.Likevel ble det stor stemning: 13 beboere troppet opp fra de 12 leilighetene i nr 9. I løpet av to timer spadde de opp fine bed og plantet busker der det før kun var en og annen plante blant ugress og røtter. Det hele ble avsluttet med kaffe, boller og prat akkurat idet sola tittet frem. Beboerne i i nr 9 er veldig glade for at dugnaden; de har fått både et vakrere og hyggeligere bomiljø.