BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 1-2014
Publisert  23.06.14
Sist endret  23.06.14

Generalforsamling 2014
Nytt styre ble valgt. Det nye styret har følgende sammensetning:
Leder: Terje Braathen
Styret: Linda Nyberg, Sverre A. B. Stokstad, Jo Ryste, Vidar Berget.
Vara: Francois-Xavier Pons, Genevieve Chevalier, Lena Engelsen og Hanne Bettum.

Generalforsamling 2015
Generalforsamling vil bli avholdt i første uke av juni (med forbehold om ledig lokale). Av hensyn til styrebehandling og trykking av innkalling må forslag til generalforsamlingen være styret i hende senest på mandag etter påske. Post til styret (og valgkomiteen) kan legges i vaktmesterens postkasse i gavlveggen på nr. 7 a, eller sendes til

Til foreldre til fotballsparkende barn
I mange borettslag finner man oppslag med forbud mot ballspill. Det ser ikke spesielt hyggelig ut, og vi har prøvd å unngå det hos oss. Men det betyr ikke at det er lov å sparke baller inn i andre folks vegger, eller å skrike for full hals utenfor andres verandaer og soveværelsesvinduer. Det trenges ikke egne skilt for å forby det. Dette har nå gått alt for langt, flere vinduer er blitt knust, og biler skadet av baller.

Det er mange steder i nærområdet som egner seg for ballspill. Men vi blir forskrekket når vi får høre at enkelte foreldre forbyr sine barn å gå dit. Meningen med forbudet skal være at de skal kunne sees hjemmefra. I praksis betyr det at de bare får lov å spille ball hvis de plager naboene.

Vi vil også si fra at hvis noen tror at unger som går ut med ball sent om kvelden har tenkt å sitte stille på en benk og vise fram den fine ballen til kameratene, så er det feil. Å la barna ta med ball ut sent på kvelden er å betrakte som brudd på husordensreglene fra de voksnes side. Vi ber foreldre om å ta hensyn, slik at ingen behøver å grue seg til sommer og fint vær.

Innbrudd i boder
Vi har fått flere meldinger om innbrudd i boder og åpne ytterdører. Vi minner derfor om at ytterdørene skal være låst.