BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 4 - 2013
Publisert  20.06.13
Sist endret  20.06.13
Rundskriv 4/2013

Styret 2013-2014
6. juni ble følgende styre valgt:
LederTerje Braathen
NestlederJo Ryste
SekretærVidar Berget
StyremedlemAndreas Stokstad
StyremedlemLinda Nyhrén Hansen
VaraMarianne Løwe
VaraLinda Nyberg
VaraFrançois Xavier Pons
VaraMagne Myrset


Generalforsamling 2014
Generalforsamling vil bli avholdt i første uke av juni (med forbehold om ledig lokale). Av hensyn til styrebehandling og trykking av innkalling må forslag til generalforsamlingen være styret i hende senest på mandag etter påske. Post til styret (og valgkomiteen) kan legges i vaktmesterens postkasse i gavlveggen på nr. 7 a, eller sendes til post@etterstadnord.no

Søppel
Det flyter alt for mye søppel rundt i borettslaget, til tross for alle søppelkasser som er satt opp. Mye av dette kommer fra forbipasserende, men noe dessverre også fra våre egne beboere. Det er søppelkasser i alle rader, så dette skulle være unødvendig. Vi benytter anledningen til å etterlyse noen som er villig til å sitte i en dugnadskomite.

Sommerfest
Etterstad vel avholder sin tradisjonelle sommerfest lørdag 24. august. Velet ber om frivillige som kan hjelpe til med å avholde arrangementet. Ta kontakt med styret hvis du har mulighet til å være med.

Husleien
Økes med 5% fra 1. september.

Brannsikkerhet
Vi ber om at alle sjekker batteriet i røykvarsler, og at man vender brannslokningsapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke stivner. Hvis måleren står på rødt felt, kontakt vaktmester for bytte av brannslokningsapparat. Vi minner om at alle dører i fellesrom skal holdes lukket. Det gjelder spesielt dører til kjeller og loft som fungerer som brannskiller.

Kjøring i borettslaget
Vi gjør oppmerksom på at mange foreldre i borettslaget har barn de nødig vil miste. Vi foreslår derfor at de som ofte har usedvanlig dårlig tid parkerer i Etterstadsletta, ikke inne i borettslaget. De fleste vil kunne løpe til bilen vesentlig fortere enn det er forsvarlig å kjøre på borettslagets interne veier.

Varmekabler
Det har vært forholdsvis kjølig til nå, men vi håper det snart blir varmere dager. Det kan da være fristende å slå av varmekablene på badet, men vi minner om at disse aldri bør slås helt av. Dette for å unngå fukt i gulvet og senere kortslutninger.

God sommer.
Styret, 20. juni 2013