BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 3-2013
Publisert  28.05.13
Sist endret  28.05.13
Nye vinduer

Svært mange har meldt interesse for nye vinduer, men det er først ved å svare på dette rundskrivet at det blir bindende påmelding. Styret har valgt Vindu Entrepenøren som leverandør. Firmaet har tidligere montert vinduer på Etterstad Sør, og borettslaget er fornøyd med arbeidet som er gjort der.

Vedlagt finner du informasjon fra Vindu Entrepenøren, og et bestillingsskjema.

Fyll ut skjemaet og legg det i vaktmesterens postkasse i Etterstadsletta 7 a (gavlveggen). Frist for innlevering er 3. juni 2013. Vi regner med at montering av vinduer vil begynne rett etter sommerferien. (Nøyaktig starttidspunkt avtales med Vindu Entrepenøren etter bestilling)

Du kan velge hvordan du vil betale. Du kan betale direkte til Vindu Entrepenøren, innen 10 dager fra vinduene er montert. Hvis du ikke ønsker å betale nå, kan borettslaget legge ut. Du betaler i så fall dette tilbake over husleia over 5 år.

Hvis borettslaget legger ut, vil du måtte betale 5% rente for dette lånet. For en 4-roms leilighet som bytter alle vinduer og balkongdør er dette foreløpig beregnet til ca. 1300,- pr. mnd, men vi tar forbehold om at vi ennå ikke har inngått avtale om finansiering. Vi gjør oppmerksom på at ved å betale over husleia, vil du miste muligheten til å holde tilbake betaling hvis du ikke er fornøyd med arbeidet som utføres.

Oslo, 21. mai 2013
styret

 

Informasjon/bestilling fra leverandør kan lastes ned her.
Leverandørens hjemmesider finnes på nyttvindu.no


På spørsmål om blomsterbrett sier Vindus Entrepenøren:
"Vi anbefaler blomsterbrett på alle vinduer dersom man benytter disse til planter o.l. Disse er ripefaste og tåler fuktighet bedre enn MDF.
De leveres i flere varianter ( se vedlegg, vi benytter den øverste ) Med den varianten kan vi også gjære listene 4 sider.


Et utdrag fra vedlegget (med bare den øverste) er følgende:


hjemmesiden til produsenten har vi funnet et bilde av et Compact blomsterbrett (i en annen farge):

(på samme side fant vi også ut at MDF betyr Medium Density Fiberboard)