BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 2-2013
Publisert  08.03.13
Sist endret  08.03.13


Opprydding på kjeller og loft

Helgen 13-14 april vil det igjen bli ryddet på fellesrom i kjeller og på loft.

Styret ber derfor alle om passe på at de ikke har gjenstander de ønsker å beholde stående i fellesrommene.

Det kan gå noe tid før det som fjernes blir kjørt bort, foreldre oppfordres derfor til å passe på at barna ikke leker med ting som skal kastes. Det kan være spiker, glass, etc.

Vi minner igjen om at det er forskjell på private boder og fellesrom. At styret i god tid varsler om denne opprydningen betyr ikke at det ellers er lov å bruke fellesrom til lagring av eiendeler. Styret forbeholder seg retten til å fjerne hensatte gjenstander også uten forhåndsvarsel.

Oslo, 8. mars
styret