BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 1/2012
Publisert  08.02.12
Sist endret  08.02.12
Søppel

Det nye søppelsystemet er nå på plass. Det har imidlertid vist seg at den beregnede kapasiteten ikke var tilstrekkelig. Vi har derfor måttet bytte noen beholdere på 3 kubikkmeter med beholdere på 5 kubikkmetere. Begge typer går i samme kasse, så det er en forholdsvis enkel operasjon. Vi vil samtidig påpeke at det aldri er akseptabelt å bare sette fra seg søppel ute i borettslaget fordi om nærmeste beholder er full. Det er mange beholdere, og de fleste har hatt nok plass.

Styret har fått meldinger om at noen setter søppelposer utenfor døren. Vi håper i det lengste at dette er snakk om sekunder mens man sjekker at kokeplate er slått av eller lignende. Vi kan selvfølgelig ikke finne oss i at søppelposer oppbevares i trappeoppgangen.

Det er nå som før ikke lov å hensette ting i kjeller og loft utenom egne boder. Vi ber alle om å rydde opp etter seg i fellesarealene.

Vaktmestersamarbeide

Styret har avtalt et tettere samarbeide med Etterstad Sør, Etterstad Vest, Etterstad Øst og Nygård Terrasse. Dette innbærer bl.a. at 4 vaktmestere vil ha en turnus med brøyteberedskap annen hver helg. Det betyr også at disse vaktmesterene vil være avløsere for hverandre ved ferie eller sykdom, slik at vi slipper å ta inn vikarbyråer. I tillegg til Pål, kan du altså treffe alle disse i borettslaget:
Vaktmestere på Etterstad

Trond Westerby (Sør), Ragnar Bjørnerud (Vest) og Odd Gustavsen (Nygård og Stang)


Røyking

Det er ikke lov å røyke i fellesrom, enten det er loft, kjeller eller trappeoppganger.

Varmekabler

Vi minner om at faren for jordfeil på varmekabler er betraktelig større når man slår dem helt av. Det var i høst lett å merke når det ble så kaldt at de som hadde slått varmekablene på badet i sommer slo dem på igjen. Dette resulterte i en strøm av forsikringssaker. Skru gjerne varmen ned, men slå dem ikke helt av.

Oslo, februar 2012
styret