BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 1/2011
Publisert  07.10.11
Sist endret  07.10.11
Nytt søppelsystem
Etterstad Nord er et av de få bomiljøene i byen som fremdeles bruker søppelsjakter. En gang for mange år siden kom ansatte i renovasjonsetaten inn i blokkene for å hente søppel i kjelleren. Men i mange år har det vært vår egen vaktmester som har måttet frakte kassene opp fra kjelleren (de fleste steder opp trapper) og sette dem ut for henting. For oss som bor her er dette selvfølgelig utrolig praktisk, men det er et system som tiden har gått fra.

Vi får i løpet av høsten et nytt, utendørs søppelsystem. Det blir avfallsbrønner 9 steder i borettslaget, plassert slik at så godt som ingen skal behøve å gå mer enn lengden av én blokk for å kaste søppel. Hele avfallsbrønnen vil ligge under bakken, slik at temperaturen blir ganske konstant selv på varme sommerdager.

I forbindelse med dette arbeidet er det viktig å være oppmerksom på at det kan bli midlertidig parkeringsforbud pga anleggsarbeide. Det er derfor en god ide å sørge for at noen kan flytte bilen hvis man skal på ferie. Oppstart blir i uke 41 eller 42.

Parkering
Nye reguleringsbestemmelser gir oss anledning til å opparbeide nye parkeringsplasser. Siden slike saker tar lang tid, har vi bedt om en regulering som gir oss anledning til å lage mange flere parkeringsplasser enn det styret ønsker. Reguleringen innebærer ingen plikt til å opparbeide plassene, og på denne måten behøver vi ikke å fremme ny regulering ved mindre endringer senere. Full opparbeidelse av alle plasser vil etter vår mening bli et altfor stort inngrep i grøntområdene. De første nye plassene vil bli opparbeidet i forbindelse med utgraving av avfallsbrønner, og vil bli etablert som skråparkering innenfor vendehammeren i hver rad. Dette arbeidet vil settes i gang i høst, og skal etter planen være ferdig før jul. Det vil bli laget flere parkeringsplasser i løpet av 2012, men borettslaget har ennå ikke inngått avtale med entrepenøren om disse.

Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2012 vil bli avholdt i første uke av juni (med forbehold om ledig lokale). Av hensyn til styrebehandling og trykking av innkalling må forslag til generalforsamlingen være styret i hende senest på mandag etter påske.