BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 2/2010
Publisert  24.11.10
Sist endret  24.11.10
Markiser
Vinteren har kommet. Vi ber derfor alle om å passe på markisene. Det kan kanskje fremdeles til tider være ønskelig å bruke markiser for å skjerme mot lav ettermiddagssol. Men det er viktig at man husker på å sveive inn markisen før det begynner å snø. Markisene tar skade av å bli snødd ned.

Parkering
Når snøen kommer for alvor, må vaktmesteren brøyte. Vi minner om at det må tas hensyn til dette ved parkering i vinter.

Skadedyr
Borettslaget har tegnet skadedyrforsikring i IF. D.v.s. at bekjempelse av skadedyr dekkes av denne forsikringen. Forutsetningen er at selskapet Anticimex brukes.

Vi gjør oppmerksom på dette for at ingen skal være engstelig for å melde fra om eventuelle skadedyr de måtte oppdage. Det viktigste er å stanse spredningen så hurtig som mulig.

Er du sikker på at du har skadedyr i leiligheten, kan du ringe direkte til Anticimex på tlf. 81548250.