BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 2-2009
Publisert  18.05.09
Sist endret  18.05.09
Problemer med varmekabel
På noen bad har det oppstått problemer med varmekabler. Feil på varmekabler på så nye bad godtas av IF som forsikringssak. De som får jordfeil, kan derfor melde fra til OBOS forsikring (kontaktinformasjon i innkalling til generalforsamling).

En annen ting er at dette påfører borettslaget utgifter (egenandel, og atskillig ubehag for den som må få reparert varmekablene. I tillegg til de problemer som oppstår rundt selve arbeidet, kan det være at man må akseptere at noen fliser blir byttet ut med fliser som ligner (men ikke er identiske med) de opprinnelige. (Ta kontakt med vaktmester for å høre om borettslaget har "din" flis på lager.) Vi ber derfor alle om å rense sluk i henhold til utdelt FDV-informasjon. Noe som ikke står i denne informasjonen, men som man likevel bør merke seg, er at varmekablene ikke bør slås helt av. Skru temperaturen ned når det er varmt nok, men slå dem ikke helt av.

Mating av fugler
Det tradisjonelle juleneket er ikke noe problem, heller ikke et lite matebrett til småfuglene. Det er imidlertid noen som slenger hele brødskiver ut på plenen. Dette er for det første et problem fordi man også mater rotter. Borettslaget har avtale om skadedyrbekjempelse, men det er umulig å få helt bukt med problemet når noen mater rottene. Dessuten er det i liten grad småfuglene som nyter godt av overdreven mating. Det er mer enn nok av både duer og måker, og de er både et hygienisk problem og et vedlikeholdsproblem.

Inngangsdører
Alle leiligheter er utstyrt med callinganlegg, og ekstra nøkler til inngangsdører kan bestilles hos vaktmesteren. Det skulle derfor ikke å være nødvendig å sette inngangsdørene åpne over lengre tid. Vi henstiller til alle om å låse inngangsdørene etter seg.

Rydding på kjeller og loft.
Torsdag 28. mai blir det igjen rydding i fellesarealene på kjeller og loft. Ting som er hensatt i disse områdene vil bli kastet. Vi ber derfor alle sjekke at de ikke har "glemt" noe.

Parkeringsbevis
Styret har fått flere henvendelser fra beboere som opplever det som et problem at man må huske på legge parkeringsbeviset på plass i bilen. Det har vært et ønske om oblater som kan limes opp på bilruten. Samtidig er det andre som bruker alle bevisene til gjesteparkering, og som derfor foretrekker dagens bevis. Etter avtale med parkeringsselskapet går vi over til 2 typer parkeringsbevis. De som ønsker, kan levere inn sitt gamle parkeringsbevis, og i stedet få et mindre bevis til å lime på ruten, mot å betale kr. 20,- pr. bevis til dekning av kostnadene.

Bevis kan byttes på styrerommet mandag 25. og torsdag 28. mai mellom 18.00 og 19.30, og senere en halvtime før hvert styremøte.

Oslo, 15. mai, styret.