BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 3 - 2008
Publisert  01.10.08
Sist endret  01.10.08
Parkeringbevis for borettslaget Etterstad Nord


Vedlagt følger to parkeringsbevis for beboere, samt et parkeringsbevis til bruk for gjest. Hensikten er å unngå fremmedparkering i borettslaget.

Fra 1. november vil Interpark håndheve parkeringsbestemmelsene. Biler som parkeres på borettslagets eiendom uten parkeringsbevis vil bli ilagt gebyr, eventuelt bli borttauet. Det er derfor viktig at man ikke glemmer å legge beviset synlig i bilen. Gjester vil ha en rimelig frist til å hente parkeringsbevis før gebyr ilegges.


Parkeringsbevis for beboere har ingen begrensning. Parkeringsbevis for gjester gjelder for parkering i inntil 24 timer. Ved langvarige besøk må parkeringsbevis for beboere brukes.

Parkeringsbevisene følger leiligheten, ikke bil eller andelseier. Parkeringsbevis må altså overlates til neste eier av leiligheten.

Vi viser for øvrig til informasjon på skilt, som også viser grensene for borettslagets område. Parkeringsbevis gir ikke rett til å parkere i strid med borettslagets skilt på vendehammere og lignende.

Styret, 24. september 2008


(Bildene er ikke en del av det opprinnelige rundskrivet)