BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 1-2008
Publisert  24.04.08
Sist endret  24.04.08
Dokumentasjon, elektriske arbeider

Hafslund krever at dokumentasjon på bl.a. varmekabler skal oppbevares i den enkelte leilighet. Vi har fått kopi av dette fra Elektrosivert som utførte elektriske arbeider under rehabilitering av bad. Vi ber om at dette settes inn i del 8 av informasjonspermen, sammen med FDV-informasjonen som ble sendt ut i 2003.

Mangler du noe av dette, ta kontakt med vaktmester.

Parkering
Renovasjonsetaten vurderer nå å stanse henting av søppel i vårt borettslag, fordi bilene ikke får snudd. Årsaken til dette er parkering på vendehammer. Vi ber om at det ikke parkeres så nær vendehammeren at det er til hinder for søppelbilen. Den trenger en fri bredde på minst 4 meter. Hvis dette fortsetter å være et problem, kan det bli nødvendig å taue bort biler som hindrer henting av søppel.

Styret
27. april 2008