BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 1 - 2006

Publisert  25.10.06
Sist endret  25.10.06
 
Styret 2006/2007
Styret består av:

LederTerje BraathenE.sl. 11 c
NestlederReidun LundmoE.sl. 13 a
SekretærVidar BergetE.sl. 41 c
StyremedlemAnne KulstadE.sl. 39 b
StyremedlemBetty RudbergE.sl. 29 c
VaraMona EriksenE.sl. 13 a
VaraFrøydis LøweE.sl. 35 b
VaraLinda NyhrénE.sl. 13 b
VaraFrancois-Xavier PonsE.sl. 17 a


Generalforsamling 2007
Generalforsamlingen 2007 vil bli avholdt i første halvdel av juni. P.g.a. trykkefrister må forslag som skal med i innkallingen være styret i hende før påske.

Styret vil imidlertid på det sterkeste oppfordre til at eventuelle forslag leveres inn så tidlig som mulig, slik at de kan bli skikkelig utredet. Forslag som blir mottatt i siste øyeblikk vil antagelig fra styrets side bli anbefalt utsatt til neste generalforsamling.

Brannslukningsapparater
For at brannslukningsapparater skal fungere riktig, er det nødvendig at de vendes et par ganger i året. Vi ber derfor om at at alle snur sitt apparat oppned et par ganger.

Oslo, 20. oktober 2006 styret