BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 5 - 2005

Publisert  25.11.05
Sist endret  25.11.05
 
Søppelcontainere

Siden 2003 har vi hatt fast utplasserte søppelcontainere i borettslaget. Dette er et fellesgode som ikke mange borettslag har maken til. På Etterstad Vest har man f.eks. containere hver vår. Ordningen har mange fordeler, men dessverre er det mange som føler en trang til å dele dette godet med familie, venner og bekjente. Det er flere ganger observert at personer som ikke bor i borettslaget kommer kjørende med søppel og låser opp med lånt nøkkel. Dette medfører at ordningen blir svært kostbar for borettslaget. Vi vil derfor understreke at det bare er beboeres egne ting som skal kastes. Det gjelder også bare søppel som er knyttet til boforholdet her. Næringsdrivende må f.eks. bli kvitt bedriftens avfall på annen måte, selv om de bor på Etterstad Nord.

For øvrig gjør vi oppmerksom på at ikke all søppel skal kastes i våre containere.

Papir
Papir må fremdeles kastes i egne containere for returpapir. Ikke minst gjelder dette store pappesker.

Flasker og glass
Disse kastes i glasscontainere som finnes ved Prix og utenfor Etterstad Øst.

Spesialavfall
(maling, kjemikalier, lysrør batterier o.l.) kan kastes ved miljøstasjonen ved Shellstasjonen i krysset Ensjøveien/Strømsveien.

Lufteluker
Vi gjør oppmerksom på at det i alle rom skal finnes lufteluker. Dessverre er disse blitt malt over, eller på annen måte tildekket, i en del leiligheter. Dette vil føre til dårlig inneklima. Avtrekk på bad forutsetter tilførsel av ny luft for å virke som ønsket. Det er mulig at noen tror at lukene ikke lenger kan brukes, fordi det ikke er synlige åpninger i yttervegg. Det er imidlertid fri passasje av luft på innsiden av metallplatene.

Generalforsamling 2006
Generalforsamlingen 2006 vil bli avholdt i uke 23. P.g.a. trykkefrister må forslag som skal med i innkallingen være styret i hende innen 1. april.

Styret vil imidlertid på det sterkeste oppfordre til at eventuelle forslag leveres inn så tidlig som mulig, slik at de kan bli skikkelig utredet. Forslag som blir mottatt i siste øyeblikk vil antagelig fra styrets side bli anbefalt utsatt til neste generalforsamling.