BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Se opp for tyver!
Publisert  12.04.05
Sist endret  12.04.05
 
(rundskriv 2/05)

Styret er blitt kjent med at tyver har fått adgang til leiligheter i borettslaget ved å påstå at de skal utføre arbeid på balkongene.

Vi ber derfor om at alle er forsiktige med hvem de slipper inn.

Det skal utføres elektriske arbeider på de balkongene som er ferdig. Dette utføres av Elektro-sivert Installasjon AS. Dette vil imidlertid bli varslet god tid i forveien, slik at det ikke er noen grunn til å slippe inn folk som plutselig står på døren. Alt annet arbeid på balkong utføres utenfra.

Elektrikerne som skal jobbe med strøm på balkonger vil ha legitimasjon som viser at de er ansatt i Elektro-sivert Installasjon. De som vil være her mest er Rita Helen Støtterud og Pablo Sanchez.