BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Ny balkongtype
Publisert  01.04.05
Sist endret  01.04.05
 
Snart er den første raden blokker - Etterstadsletta 37 til 41 - ferdig. Alle balkongene på denne raden har samme form og samme farge.


I neste rad vil balkongene derimot få en helt annen utforming.

   "Like balkonger i hele borettslaget ville gi et kjedelig og ensformig formspråk," sier prosjektets arkitekt Henning Nielsen. "Lenger var dessverre ikke arkitekturen kommet på 50-tallet. I dag ser vi at en mer fleksibel tilnærming gir hver rad en egen identitet. Samtidig vil rader med balkonger som ligner på annen bebyggelse på Etterstad underbygge fellesskapsfølelsen på hele boligområdet".

Her ser vi bunnplaten på balkongene som skal monteres fra og med nr. 29, til og med nr. 35.


Disse balkongene blir ikke like brede, men til gjengjeld noe dypere. Vi har ikke noe bilde av en ferdig balkong, men de vil ligne ganske mye på balkongene på Etterstad Sør, bortsett selvfølgelig fra fargen, som blir svart.

I neste rad skal balkongene ligne på de man har i Etterstad Øst (men i henhold til generalforsamlingens vedtak uten innglassing). Flere balkongtyper vil ikke bli benyttet, rad 13 til 19 vil ha samme type balkonger som 29-35, og siste rad vil ha samme type balkonger som den første. På den måten får vi en symmetri som binder det hele sammen.