BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 1/2005
Publisert  23.01.05
Sist endret  23.01.05
 
Nye balkonger - markiser

Styret har vedtatt at det kjøpes inn markiser til samtlige nye balkonger. Det er flere grunner til dette. Bl.a. regner vi med at med nye, store balkonger, vil et flertall av beboerene uansett ønske å anskaffe markiser. Ved et felles innkjøp oppnås store besparelser. Det vil også ta seg bedre ut at balkongene har et likt utseende, enn hvis hver beboer skulle velge markiser i forskjellige kvaliteter fra forskjellige leverandører. Vi har på en del andre områder redusert utgiftene i forhold til opprinnelig budsjett, slik at prosjektet likevel ikke blir dyrere. Til markisene hører elektrisk motor, som monteres i sammenheng med de øvrige elektriske arbeider på balkongene.

Opprydding i fellesarealer

Onsdag 9. og fredag 11. februar vil det bli foretatt opprydding i fellesarealer i kjeller og loft. Som kjent er det ikke anledning til å oppbevare private eiendeler her, med unntak av sykler og barnevogn under trapp. Gjenstander som står i fellesarealene vil bli kastet. Beboere som har gamle møbler eller annet de ønsker å kvitte seg med, og som ikke får plass i containerene, kan benytte anledningen til å sette disse utenfor blokkene ved gavlveggen. Det som skal kastes vil bli kjørt bort påfølgende hverdag. I mellomtiden oppfordrer vi foreldre til å påse at barna ikke leker med det som skal kastes. Det kan forekomme spiker, glass e.l.

Søppel

Det kastes mye pappesker og annet papir i borettslagets søppelcontainere. Vi gjør oppmerksom på at dette kan kastes gratis i de kommunale containere beregnet på returpapir. I borettslagets containere betaler vi pr. tømming. D.v.s. at f.eks. en stor kartong som har inneholdt en TV koster oss like mye som om den hadde vært full.

Oslo, 23 januar 2004, styret