BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 5/2004 - Brannsikkerhet
Publisert  20.12.04
Sist endret  20.12.04
 
1) Sjekkliste

Sammen med dette rundskrivet får du en sjekkliste utarbeidet av OBOS med tanke på å sjekke brannsikkerheten i den enkelte leilighet. Listen skal ikke leveres noe sted, men styret henstiller om at du jobber med skjemaet til du svarer "riktig" på alle spørsmål. Listen settes sammen med dette rundskriv inn i informasjonspermen, del 9.

2) Kontroll av brannslukningsapparater

I løpet av januar vil alle brannslukningsapparater bli samlet inn til kontroll. Vi kommer tilbake med nøyaktig dato etter jul, men vi ber om at de som skal reise bort i vinter får hjelp av naboer, eller leverer apparatet til vaktmester før avreise.

3) Rydding på kjeller og loft

Det står altfor mange gjenstander plassert i fellesrom på loft og i kjeller. Vi ber alle rydde opp i sine ting. Styret vil sette i gang en større opprydning, antagelig i slutten av januar. Dato for opprydning kommer senere, men uansett er det ikke adgang til å oppbevare private eiendeler i fellesområdene (unntatt sykler og barnevogner under trapp). Styret kan ikke påta seg ansvar for ting som blir kastet.

4) Fyrverkeri

Når vi sender ut dette rundskrivet før jul skyldes det skjødesløs bruk av fyrverkeri i fjor. Fyrverkeri medfører stor brannfare, og er ikke tillatt brukt på borettslagets område. Utenfor borettslagets område må vi bare henvise til offentlige regler og forskrifter, men henstiller til alle som skal skyte opp fyrverkeri om å gjøre dette på forsvarlig avstand fra bygninger.

20. desember 2004, Styret.