BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 4/04
Publisert  01.12.04
Sist endret  01.12.04
 
NYE BALKONGER

Startdato for prosjektet er nå fastsatt. I uke 50 begynner riving av gamle balkonger i Etterstadsletta 41. Vi vil senere komme tilbake med detaljert fremdriftsplan. Imidlertid vil fremdriften i vinter avhenge av vær og temperatur, da det brukes vannavkjøling under betongsaging.

I desember blir det jobbet i helgen, til gjengjeld er det avbrudd fra 21. desember til 2. januar.

Entrepenør er firmaet RK-Teknik. Prosjektleder for borettslaget er John Dæhli fra OPAK,
tlf 22 51 77 28 / 918 44 277.

Ragnar Karlsson
RK-teknik
John Dæhli
OPAK
Mikael Andersson
Balkong og Bygg
Arkitekt
Henning Nielsen

RK-teknik vil blokkere balkongdørene utenfra, og trenger i første omgang ikke adgang til leiligheten.

Før arbeidet begynner må balkongen ryddes. Alt som ikke er fjernet, vil bli kastet. Dette gjelder også blomsterkasser og markise.

RK-teknik vil sette opp containere i borettslaget. Disse er bare til bruk i forbindelse med riving av balkonger. Beboere må benytte borettslagets container som vanlig.

BEBOERE I 41 og 39
må rydde balkongen innen mandag 6. desember.

nye balkonger


nye balkonger