BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 3/04
Publisert  10.10.04
Sist endret  10.10.04
 
NYE BALKONGER

De følgende avsnitt er et informasjonsskriv utarbeidet for borettslaget av OPAK. I tillegg vil styret bemerke følgende: Styret vil, når det er fattet vedtak om godkjent type og farge, innhente tilbud på markiser. Det er derfor viktig at det ikke kjøpes inn/inngås avtale om kjøp av markise før vedtak foreligger. Etter råd fra arkitekt og Plan- og bygningsetaten er det besluttet at det ikke bygges tak over øverste balkong (som i dag). Dette rundskriv settes inn i informasjonspermen, del 9. Nye beboere som ikke har fått informasjonsperm ved overtakelse av leiligheten må melde fra om dette til styret.

Etterstad Nord Borettslag v/styret har nå inngått kontrakt for bygging av nye balkonger med det svenske firmaet RK-teknik i Gusum AB. Kontrakten er inngått med forbehold om godkjennelse hos offentlige myndigheter. Formell søknad om byggetillatelse er under utarbeidelse. Oppstart vil være på husnummer 41 og med nedadgående husnummer til man til slutt blir ferdig med nr 7. Byggestart kan forventes i november/desember i år og alle arbeider vil etter planen være ferdig før jul neste år. En nærmere redegjørelse om fremdrift vil komme når det nærmere seg oppstart.

Arbeidene vil i hovedtrekk innebære:
Demontering av veggkledning der det skal monteres stålsøyler langs fasaden.
Betongsaging for å fjerne eksisterende balkonger.
Montering av bæresystem i form av stålsøyler langs yttervegg.
Montering av nye betongdekker opphengt i skråstag på innside av nye rekkverk
Montering av nye rekkverk
Flekkpussing og maling av eksisterende smyg ved balkongdøren
Montering av ny lampe og stikkkontakt.
Diverse tilpassingsarbeider

Beboere vil således måtte forberede seg på en kortere periode uten balkong. Når balkonger blir fjernet vil balkongdøren bli sperret mot umotivert ferdsel "ut i det fri".

Av hensyn til fremkommelighet for vannkjølt betongsaging vil imidlertid balkongene måtte tømmes mest mulig av beboere. Før oppstart på de enkelte blokker vil beboere som ønsker å ta vare på møbler, tepper, markiser, glasskjermer, lamper, potter og annet løst og fast selv måtte fjerne dette fra balkongen, i den grad man ønsker å beholde dette selv. I motsatt fall vil det bli revet/kastet av entreprenøren.

OPAKs prosjektleder er John Dæhli, tlf 22 51 77 28 / 918 44 277.