BORETTSLAGETS SIDER         
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


ETTERSTAD VELS SIDER         
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Etterstadtoppen
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken vel og garasjelag
Etterstadkroken 5 h
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

 
Rundskriv 2/2003
Publisert  09.11.03
Sist endret  09.11.03
 
BETALING I VASKERIENE - NYE TØRKESKAP. Vi viser til rundskriv 2/2000. I 2000 var det innbrudd i vaskeriene, noe som medførte store utgifter. Styret vedtok da at bruk av maskinene skulle være gratis inntil videre. Dette som en midlertidig ordning til et betalingssystem var funnet. Tørkeskapene ble satt ut av drift, da det ble for dyrt å drive disse gratis. I mellomtiden har tørkerommene i vaskeriene vært brukt til provisorisk dusj under rehabilitering av våtrom.

Styret forbereder nå montering av nye tørkeskap, og et system med betalingskort i vaskeriene. Det er ennå for tidlig å si når dette blir gjennomført. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004

Generalforsamlingen 2004 vil bli avholdt første uke i juni. P.g.a. trykkefrister må forslag som skal med i innkallingen være styret i hende første hverdag etter påske.

Styret vil imidlertid på det sterkeste oppfordre til at eventuelle forslag leveres inn så tidlig som mulig, slik at de kan bli skikkelig utredet. Forslag som blir mottatt i siste øyeblikk vil antagelig fra styrets side bli anbefalt utsatt til neste generalforsamling.