BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Utbygging av loft
Publisert  18.05.13
Sist endret  30.06.13
På generalforsamlingen 2013 legger styret fram et forslag om kjøp og utbygging av tørkeloft.
[Forslaget ble vedtatt etter at denne siden først ble lagt ut]

Dokumenter om dette kan lastes ned her:

Plantegning - loft med saltak
Plantegning - loft med valmet tak
Tegning - tverrsnitt
Veileder for utbygging
Verdivurdering fra Taksthuset


Avtale mellom borettslaget og utbygger