BORETTSLAGETS
GAMLE SIDER
         
For oppdatert informasjon, gå til Vibbo
Hovedside
Husordensregler
Vedtekter
Styret
Vaktmester
Informasjon
Kontakt
Vaskeriene


 
Utbygging av loft
Publisert  18.05.13
Sist endret  27.08.20
På generalforsamlingen 2013 ble det vedtatt at eier av 4-roms leilighet under tørkeloft på visse betingelser kan kjøpe loftsareal for utvidelse av leiligheten.

Dokumenter om dette kan lastes ned her:

Plantegning - loft med saltak
Plantegning - loft med valmet tak
Tegning - tverrsnitt
Veileder for utbygging
Verdivurdering fra Taksthuset