ERKLÆRING OM HUNDEHOLD

Undertegnede andelseier får adgang til å holde hund, men dette må skje under følgende forutsetninger:
  1. Hunder skal føres i bånd ut og inn av oppgangen, og innenfor borettslagets område forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere hvis hund går løs i tiden det er båndtvang.

  2. Borettshaveren erklærer seg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som hund måtte påføre borettslaget, f.eks. ved skraping på dører og karmer, beskadigelse av blomster og grøntanlegg m.v. Eier av hund forplikter seg til omgående å fjerne eventuelle ekskrementer fra trappeoppganger, veier, plener o.l.

  3. Dersom det kommer berettigede klager fra borettshavere over lukt, bråk eller at dyreholdet på annen måte sjenerer naboer, erklærer undertegnede borettshaver seg innforstått med at dyret straks må fjernes fra leiligheten.

  4. Denne erklæring betraktes som en del av leiekontrakten, og brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten. For øvrig erklærer undertegnede seg villig til å godta de endringer i bestemmelsene angående dyrehold som borettshaverne i generalforsamling til enhver tid finner nødvendig å foreta.


DatoUnderskrift Adresse

Det henstilles til beboere i Etterstad Nord om ikke å lufte hundene på eiendommen til andre boligselskaper. Bruk friområdene.

Underskrevet erklæring leveres til styret eller vaktmester (postkasse i 7 a)